Bijeenkomsten

Rituaal spel

Bij ongeveer de helft van de bijeenkomsten wordt een rituaal uitgevoerd. Dat is een rollenspel waarin de symboliek voor je gaat leven en je tot inzichten kunt komen. Ook in het dagelijkse leven vervul je verschillende rollen en functies, waardoor je zaken vaak in een ander perspectief ziet. In de loge kun je de diverse rollen en functies, en dus de diverse perspectieven op de werkelijkheid, als het ware oefenen. Door het uitvoeren van het rituaal creëren vrijmetselaars ook samen een gevoel van broederschap en een sfeer van beslotenheid.

Rituele bijeenkomsten worden gebruikt voor inwijdingen en bij de oplevering van bouwstukken. Een bouwstuk is een rede over een bepaald onderwerp of een beleving van muziek. De ruimte waarin het ritueel wordt opgevoerd wordt de tempel of werkplaats genoemd. De basis voor de rituelen is wereldwijd hetzelfde.

Voorhof

Het andere deel van de bijeenkomsten bestaat uit voorhoven. Dit zijn bijeenkomsten waarvoor een of meerdere leden een gespreksonderwerp voorbereiden. Meestal gaan de onderwerpen over levensbeschouwelijke of filosofische inzichten, maar ook maatschappelijke problemen worden regelmatig besproken. De meeste bijeenkomsten leveren geen conclusies op. Het doel is verdieping van de eigen inzichten.

Vrijmetselaren delen kennis maar willen elkaar nooit overtuigen. Iedereen moet vrij zijn om zijn eigen conclusies te trekken.

Feestelijk

Vrijmetselaren zoeken naar hun ‘geestelijk’ licht. Elk jaar wordt tweemaal een feestelijke bijeenkomst gehouden ter gelegenheid van het zomer- en wintersolstitium (zonnewende). De loges vieren dit gezamenlijk. Er is een dan speciaal rituaal en ter afsluiting is er vaak een maaltijd of borrel, een zogenoemd broedermaal.

Je leert elkaar werkelijk kennen
Waardevol.