Symboliek

Soms zijn woorden niet voldoende om een ervaring te vatten. Daarom spelen symbolen een fundamentele rol in de vrijmetselarij. Volgens veel vrijmetselaars is symboliek zelfs het hart ervan. De gelaagdheid van symbolen biedt vaak meer handvatten om inzicht te geven in gevoelens, handelingen en verschijnselen dan woorden.

Een van de belangrijkste symbolen is dat van de ruwe steen, die staat voor de onvolmaakte mens. Met hamer en beitel bewerk je als vrijmetselaar (symbolisch en dus geestelijk) de ruwe steen tot een zuivere kubus, een symbool voor de volmaakte mens. De arbeid wordt getoetst met het schietlood en het waterpas om te bepalen of het resultaat oprecht en evenwichtig is.