Verklaring Oekraïne

Wij allen hebben met afschuw kennisgenomen van de Russische inval in Oekraïne. Wij worden door deze inval geconfronteerd met het feit dat de geschiedenis weer actualiteit is geworden. Waar wij de afgelopen decennia onder de paraplu van NAVO en EU een beschermd bestaan leidden, is de geopolitieke situatie zodanig gewijzigd dat wij niet langer aan de zijlijn kunnen blijven staan, ondertussen anderen de les lezend. De dreiging van de inzet van nucleaire wapens hangt boven de inval in Oekraïne, met alle onzekerheden van dien voor de wereld als geheel. De brute machtspolitiek die nu wordt bedreven is evident strijdig met de internationaalrechtelijke uitgangspunten van soevereiniteit en het raamwerk van de Verenigde naties.

Als vrijmetselaren geloven wij in het oplossen van conflicten op vredelievende wijze. Tegelijkertijd zijn wij ons ervan bewust dat dat gezien de menselijke aard niet altijd mogelijk is en dat we, als de noodzaak zich daartoe aandient, pal moeten staan voor onze basisbeginselen: fundamentele gelijkwaardigheid tussen mensen en volken, handelend vanuit respect en denkend vanuit ieders zelfstandige zoektocht naar waarheid. Verschillen van inzicht zijn mogelijk binnen de broederband. Schending van deze grondbeginselen, zoals nu door de Russische staat wordt begaan, zijn dat niet.

Het herinnert ons eraan dat beginselen niet veel waard zijn als zij niet verdedigd worden. De bevolking van Oekraïne, waaronder onze broeders en zusters daar, hebben geen andere optie dan de wapens op te pakken jegens de invallende hordes. Wij verklaren ons solidair met de bevolking van Oekraïne, met onze broeders en zusters daar, en wij verklaren onze steun aan functionarissen van diverse (groot)loges in Oekraïne die persoonlijk bedreigd worden en op de lijst met door de Russen gezochte personen staan. Wij steunen ook onze Russische Broeders en Zusters die deze gruwelijkheden afwijzen. Concrete initiatieven tot hulp, financieel of anderszins, vinden binnen de orde plaats door individuele leden en loges, ons uitgangspunt indachtig dat wij vrijmetselaren willen zijn in woord en in daad.

Robert Stravers
Grootmeester NGGV