Vrijmetselarij

Vrijmetselarij is voortgekomen uit een Joods/Christelijke traditie, maar dit wil niet zeggen dat vrijmetselarij gelijk staat aan een geloofsrichting. Veel vrijmetselaren geloven wel in een hogere macht, maar dit is niet noodzakelijk. Het vrije denken over allerlei filosofische en maatschappelijke zaken staat centraal. Officieel is de vrijmetselarij als vereniging ontstaan in Engeland in 1717 en zij kwam voort uit de bouwgilden, vandaar de naam “vrijmetselaren”. Symbolen als de passer, winkelhaak en het schietlood hebben ook hun oorsprong in de bouwgilden. De meeste loges werken in de zogenaamde “blauwe graden”: dit zijn, net als in het gildewezen, de ontwikkelingsstappen van leerling, gezel en meester.

Een eigen mening hebben
Vrijheid.