Wie zijn we?

De Nederlandse Grootloge der Gemengde Vrijmetselarij (NGGV) bestaat uit zeven loges die toegankelijk zijn voor mannen, vrouwen en hen die zich identificeren als non-binair. De oudste loge is ruim honderd jaar geleden opgericht in Rotterdam.

Vrijmetselaren streven naar een betere wereld en willen hieraan actief een bijdrage leveren. Jezelf en de samenleving beter leren begrijpen is daarbij essentieel. Daarom delen vrijmetselaren in de vertrouwde kring van een loge hun ervaringen met en inzichten over allerlei vraagstukken op het gebied van maatschappij, filosofie en kunst met elkaar. Een van de kenmerken van de vrijmetselarij is dat er geen dogma’s of opgelegde denkbeelden zijn: iedereen is vrij om er een eigen zienswijze op na te houden. Juist die veelkleurigheid aan perspectieven maakt een logeavond tot een verrijkende ervaring.

Om een sfeer van vrijheid en vertrouwen te creëren is de vrijmetselarij een besloten vereniging. In de beslotenheid van een loge kunnen leden vrij hun mening geven en bepaalde standpunten delen. Zo werken vrijmetselaren ongeacht achtergrond, opleidingsniveau of persoonlijke overtuiging respectvol met elkaar samen.

Belangrijke kernwaarden van de vrijmetselarij zijn: ‘ken jezelf’ en ‘op jou komt het aan’. Hiermee bedoelen we dat als je de wereld wil begrijpen, je bij jezelf moet beginnen. Als je niet zelf actief op zoek gaat naar inzichten, zul je niet vooruit komen.

Gemengde vrijmetselarij

De NGGV is een gemengde orde en is volledig inclusief op het gebied van gender, levensovertuiging en maatschappelijke achtergrond. Er bestaan ook vrijmetselaarsloges voor alleen mannen (bijvoorbeeld die van Het Grootoosten der Nederlanden)
en alleen vrouwen. Daarnaast zijn er ook de Weefsters, een aan vrijmetselarij verwante orde die met een andere symboliek werkt. Bij de NGGV vinden wij het gemengd werken belangrijk voor een evenwichtige samenwerking en een goede afspiegeling van de maatschappij in de loge, maar we onderhouden warme contacten met andere loges en ordes.

Organisatie

De NGGV is een statutaire vereniging en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De NGGV is op haar beurt lid van de wereldwijde maçonnieke organisatie AME/EMA. Dit is een organisatie voor internationale contacten binnen de vrijmetselarij. De NGGV heeft ook warme contacten met andere maçonnieke orden in Nederland en de wereld.

Elke loge binnen de orde heeft een bestuur met aan het hoofd een voorzittend meester. De grootmeester is voorzitter van het hoofdbestuur van de orde en is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur.

Werken aan een betere wereld
Samen.