Wie zijn we?

De Nederlandse Grootloge der Gemengde Vrijmetselarij (N.G.G.V.) bestaat uit 7 loges en is toegankelijk voor mannen en vrouwen (en diegenen die zich identificeren als non-binair). De oudste loge is ruim 100 jaar geleden opgericht in Rotterdam.

Vrijmetselaren streven naar een betere wereld en willen, door zichzelf en de wereld beter te begrijpen, hieraan een bijdrage leveren. Met elkaar wordt er actief in vertrouwde kring gesproken en worden er ervaringen gedeeld over allerlei vraagstukken met betrekking tot maatschappij, filosofie en kunst. In tegenstelling tot godsdienstige en filosofische genootschappen heeft de vrijmetselarij geen dogma’s, die een bepaalde stroming ten aanzien van religie, filosofie of politiek propageren. Iedereen is vrij om de dingen te zien en te interpreteren op eigen wijze.

De moderne vrijmetselaar: “Als ik lees wat op dit moment mensen aanzet om vrijmetselaar te worden, is dat de behoefte om met anderen een goed gesprek te hebben, over zowel maatschappelijke als filosofische vraagstukken, zonder dat er aan de persoonlijke meningsvrijheid getornd wordt.”

Om ervoor te zorgen dat je vrij ben om je eigen mening te geven of bepaalde standpunten te delen is de vrijmetselarij een besloten vereniging. Door de beslotenheid kunnen leden uit diverse “rangen en standen” binnen de maatschappij met elkaar samenwerken.

Belangrijke kernwaarden van de vrijmetselarij zijn: “ken jezelf” en “op jou komt het aan”. Hiermee bedoelen we dat, als we de wereld willen begrijpen, we eerst bij jezelf moeten beginnen. Als je zelf niet actief op zoek gaan naar antwoorden, zullen je niet vooruit komen.

Gemengde Vrijmetselarij

De N.G.G.V. is een gemengde orde: mannen en vrouwen, androgyne en overige, vaak met verschillende overtuigingen en achtergronden. Je werkt samen in een loge. Er bestaan ook orden voor alleen vrouwen (bijv. De Weefsters en vrouwenloges) en alleen mannen (bijv. Het Grootoosten der Nederlanden). Bij de N.G.G.V. vinden we het gemengd werken belangrijk voor een evenwichtige samenwerking, maar we onderhouden warme contacten met de andere ordes.

Binnen de vrijmetselarij zijn ook verschillende vormen in het rituaal, er zijn meer theosofisch gerichte ritualen en meer “down to earth” vormen.

Organisatie

De N.G.G.V. is een statutaire vereniging en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De N.G.G.V. is op haar beurt lid van de wereldwijde maçonnieke organisatie AME/EMA. Dit is een organisatie voor internationale contacten binnen de vrijmetselarij. De N.G.G.V. heeft ook warme contacten met andere maçonnieke orden in Nederland en de wereld.

Elke loge binnen de orde heeft een bestuur met aan het hoofd een voorzittend meester. De grootmeester is voorzitter van het hoofdbestuur van de orde en verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur.

Werken aan een betere wereld
Samen.